Algemene voorwaarden

Op onze werkzaamheden betreffende nationaal vervoer zijn van toepassing de Algemene Vervoerscondities 1983 (AVC), laatste versie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam.

Inzake internationaal vervoer: het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg (CMR) en aanvullende daarop vernoemde AVC.

Download onze algemene voorwaarden in PDF formaat