ADR transport

Zoals wij al uw spoedzendingen vervoeren, bent u ook voor uw ADR transport door heel Europa bij FerryFast Koeriersdiensten B.V. in goede handen. Wij zijn al jaren het adres voor internationaal (spoed)transport van gevaarlijke stoffen over de weg.

ADR transportdiensten

Om u veilig, professioneel en snel vervoer van milieugevaarlijke stoffen te garanderen, zijn onze chauffeurs goed opgeleid en onze auto’s compleet uitgerust voor ADR vervoer. Bovendien beschikken wij binnen ons bedrijf over een gediplomeerd veiligheidsadviseur.

Voor gecontroleerd ADR transport bent u dus bij FerryFast Koeriersdiensten B.V. in goede handen. Bel voor meer informatie over uw ADR vervoer naar 088 11 55 111.

  • Klasse 1 – Ontplofbare stoffen
  • Klasse 2 – Gassen
  • Klasse 3 – Brandbare vloeistoffen
  • Klasse 4 – Brandbare vaste stoffen
  • Klasse 5 – Oxiderende stoffen en organische peroxide
  • Klasse 6 – Giftige en infectueuze stoffen
  • Klasse 7 – Radioactieve stoffen
  • Klasse 8 – Corrosieve stoffen
  • Klasse 9 – Overige stoffen met gevaarseigenschappen
Ferryfast telefoon contact